HomeIs sociaal-democratie met christendom vereenigbaar ?Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 562.69 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 16.95 MB

1
1

FL
1 5;*
j
1 ­ 111 -
1 .,`,...«.,..<...,.. .... ..4. .. . 1 1 ..
1 ven (lïlll aa11 die, waardoor de lleere Jezus verhinderd vverd li
1 vele ,,vvonderen" te doen ill Zijn vaderland. ,,l*]n llij heeft
aldaar niet vele l(l‘ê(‘lll”Cll gedaan vanwege hun www/00f
(Mattli. lïä vs. 5S)." _
· En nu eindig ik deze11 brief, hojiende dat -- eek
daardoor - er toe zult inogen koinen oin u loste scheuren
uit de ïl1`lllC1l der SO(‘lïlEll-DCHIO(‘1`€lllO, oni het (lliristendoin
van ganselier harte te onilielzen e11 dat gij, in het vervolg
, a//cs alléén van Gm! vervvaelitende, rijkelijk door lleni zult
I worden gezegend.
P Terwijl ik u dit van harte toevvenseh noein ik nzij
ll Au U1 1..1.
1
1
1
1
1
1
1
1
ë
à

j __-.r....*-
1
afl

1 1
J.!