HomeIs sociaal-democratie met christendom vereenigbaar ?Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 852.44 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 16.95 MB

li 1
§ .
ä
1
jï -­ LL ­-
l, Dat do g()ll1(3()llSCll8]) va11 g()()(l01`Gll, zooals dio Ol1(lGl` do
jj 00rst0 (ill1'lStCllC1l hostond, ni0t á/gj1·rwr/ zo11 zijn, llü(l(lC1l i
‘ Z ZljZCl'01l w0l lillllllüll voorspollon, Willlt dio kon {lllCC1l bostaan j
i 11 zoolang 01* slochts woinigo (.illl'lSJ(Oll()l] YV211'Cll, dio dicht hij i
j 0lkand01‘ \'()()11(lC1l, 011 l10t (`lll‘lS`iOl1(l()lll is Vüll don hoginno
1 l)CSlClll(l g0w00st 0111 ov0r dc g0h00l0 w0r0ld 1:0 \'()1`(lCl] v0r­
jl sproid. Ook ]ll()Ci ik ll nog wijzon op 0011 tw00d0 '()l`S(‘l1ll
.j t11ss1·l1011 do g()lll(5CllS('l12ll) van g()C(lCl`Cll d01·001·st0(Jl11·ist011011
è (311 dio w0lk0 d0 S()Clüill-l)GlIlO(C1'iltCll '()l'lill1gC11.
{ Do gC1ll()OllS(‘ll{ll) Yêlll ä.{()()(l01'Cll, illSS(‘ll()11 d0 00rst0 Cll1‘lShCllCl1,‘ ,1_
j 1 was g0h00l 1·1·g)`zr·z'//{y 011 d0 gClllCGllS(‘llêll), dio door do Sociaal-
_l)Cll1()Cl'€liC1l wordt vorlangd, zo11 ni0t H11(lCl'S zijn dan 00110
j _ !Q(’{//{`0/{QP//(’, door w0tt0n v0rord011d 011 bokraclitigd.
j Dat d0 QQ0lll()OllS(‘ll2ll) va11 gOC(lCl'Cl1 tl1SS(‘ll()1l d0 00rst0
jf (ill1‘iSt(3llC11, g0h00l 2·1·;jm`//{q was 011 dat _qr·rw ázrmzw rwy;//cA1‘
j" w·w·r/ daaraan d00l to 110111011, howijs ik ll 11it Hand. 5 vs. 1
tot 011 11lOt l(), waarvan ik älllO0l1 l10t 00rst0 g0d00lt0 ov01·-
j ll(3Clll. Er staat: ,,lG011 Z()l{()l‘ lllälll ll]()iT 11:11110 Ananias, 1110t
i Saliira zijn0 vrouw, vorkocht 0011 l1av0, ~ 011 onttrok van j
· d011 prijs, ook 1110t 1ll()(lC\`()i01l zijnor vrouw, 011 bracht 0011
z0k0r d00l 011 l0id0 dat aa11 do vo0t0n dor Aj1ost0l0n. --Ell
i l)Gi·1‘llS z0id0: ,,Ananias, \`ilïll`Olll h001“t do satan 11w harto
vcrvuld, dat (lC1l lloiligon (i00st li0g011 zo11dt 011 ont-
; , trokkcn va11 (lC11 prijs dos lands? »-- Zoo l10t g0l>l0v0n was,
= ·_ l1l00f h0t 11i0t 11w0, (Ell 'U1'l{<)('lli zijndo, was l10t 11i0t i1111w0
1llàl('lltl“ Wat is hot dat d0z0 daad i11 ll\' hart llCl)t M,
ja 'OO1'gCll()1llO11E' Gij l10bt (lC1l 1l1()1lSCllOll 11i0t gClOg()11, lllüüï
Godo. - En Ananias d0z0 woord011 llO()l`()1l(l<) vi0l n0d01‘ 011
ij gaf d011 g00st.”
j Kan 111011 1111 uit dit `C1’l12l2ll alloidon, dat Ananias zw-
_ A;)//Mf was o111 (l()11y(%(’(’//'// koopprijs aan do Apostolon af to
§ g0v0n 011 dat hij YCg()llS hct 11i0t-11akon1011d0z0rvorpliclitiiig i
· 1ll(3J[· d011 dood word gcstraft?
1 Yolstrokt ni0t, want Pctrus z0id0; ,,Zoo h0t g0l>l0v011 was,
hl00f l10t 11i0t 11w0 C11 `O1'l{()('llJ[ Zljl1(lC, was hot 11i0t ill 11w0
j l1l{l(‘lli] P" of 11lCt a11d01·0 woord011 ,,Wijl10l1l>0n11ni0tb0vol0n
W1
ii

il
1