HomeSociale verzekeringPagina 82

JPEG (Deze pagina), 958.05 KB

TIFF (Deze pagina), 8.27 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

8o
om een genoegzaam aantal personen te vinden die voor
i het voorzitterschap der districtsfondsen berekend zijn.
~ De meest eenvoudige oplossing dezer moeilijkheid ligt
i dunkt mij hierin, dat niet ieder fonds een afzonderlijken
voorzitter krijgt, maar een zeker aantal fondsen onder
` de leiding van een zelfden voorzitter worden gebracht.
De administratie kan dan tevens zoo worden ingericht
` dat ook de bureaux van de voorzitters verschillende 3
K districten omvatten.
j` Afzonderlijke besturen voor de verschillende takken
i_ van sociale verzekering zijn niet aan te bevelen. Die
l verschillende takken grijpen op zoo vele punten in elkaar
l en hebben zulk een behoefte aan onderlinge voorlichting,
l steun en samenwerking, in één woord aan leiding in één
er hand, dat alleen reeds uit overweging hiervan splitsing
ik in verschillende diensttakken met eigen bestuursorganen
li ten zeerste te ontraden is. Bij organisatie in verschillende
jj diensttakken met eigen besturen zou men bij voorbaat
i , wel verzekerd kunnen zijn, dat aan de vereischte samen-
werking nog al het een en ander ontbreken zou. Onderlinge
, ‘ naijver, kleingeestige tegenwerking met eindeloos geschrijf
il, en gewrijf zijn bij verwante diensttakken helaas zoo
gewoon, dat het euvel bijna spreekwoordelijk is geworden.
°l Een tweede reden om het aantal besturende lichamen
niet buiten noodzaak te vergrooten, ligt in de moeilijk-
l heid van het vinden der geschikte personen. Ook
‘. indien de verschillende verzekeringstakken officieel onder
i, afzonderlijke besturen werden gesteld, zouden toch veelal
door den drang der omstandigheden dezelfde personen
,,l in verschillende van die besturen gesteld moeten worden. l
» Een groote moeilijkheid is voorts de plaats te bepalen '
Q die den geneesheer in of tegenover het fondsbestuur
, toekomt. Het spreekt wel van zelf dat het fondsbestuur
g. voortdurend medische voorlichting zal behoeven en dat
I de bestuursbeslissingen voor de fondsgeneesheeren van
1 groot gewicht kunnen zijn. De hieruit door de Ned.
^, Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst getrokken _
l
l

K