HomeSociale verzekeringPagina 52

JPEG (Deze pagina), 564.62 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

[
i ii
li die door arbeid in eigen onderhoud voorziet, heeft geen
li aanspraak op uitkeering; dat is in beide stelsels het- ël
V á zelfde. Eene weduwe echter die ­- hoewel niet invalide - jl
·; ‘g achterblijft met jonge kinderen die haar voortdurende zorg a-
' behoeven, wordt in het stelsel­KUYPER gedwongen werk ` V
A te zoeken en hare kinderen te verwaarloozen of de zorg jl
EW voor hen aan anderen toe te vertrouwen. In mijn stelsel `
lg, kan zij zich aan de zorg voor hare kinderen wijden, zonder jr
g€V33.l‘ te loopen haar W€dLlW€I1PCl'1SlOCI1 lI€ V€I‘ll€Z€I`1.
2;, ä
¤l ;
1;%

pl · *
g·‘ n
ll
{
le
I
ii'
ll i
ll
(i '
çi
*i _,
il

El
l' T
iëi
ij `