HomeSociale verzekeringPagina 10

JPEG (Deze pagina), 491.16 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

~ . Y . .- . Ma W K. ­..;.­;..x:2;;;s,.­...­,·­¢·>ï11ïïH«ï¥“*"ïëZ
n " 8
i mijner denkbeelden zoowel van links als van rechts
v bestrijding zullen ondervinden. ­‘
Het is wel onnoodig te zeggen dat men in de hier
‘ volgende bladzijden slechts hoofdpunten behandeld vinden
i zal. Wie de materie der sociale verzekering tot in haar [
onderdeelen behandelen wil, kan met eene brochure niet l
i volstaan; hij moet een boek schrijven.
Den Haag, Augustus 1906. TR.
T
° l