HomeOuderdomsrentePagina 4

JPEG (Deze pagina), 473.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 24.89 MB

I N H O U D. _ l
PAo.. 1
HOOFDSTUK I.
Inleiding ............................. P ................... 1
HOOFDSTUK II.
De kostelooze (premievrije)r ouderdomsrente voor personen, die
op 2 December 1919 65 jaar of ouder waren ................ 6
HOOFDSTUK III.
Ouderdomsverzekering voor personen van 35-65 jaar ...... 12
HOOFDSTUK IV.
Ouderdomsverzekering voor personen, beneden den 35-jarigen
leeftijd ................................................ 21
HOOFDSTUK V.
AanvullingsĀ­verzekering op de verplichte verzekering .......... 25
_ HOOFDSTUK VI.
A. Verzekeringsvoorwaarden ............................. 27 I
B. Algemeene bepalingen ................................. 28
I
l