HomeOuderdomsrentePagina 21

JPEG (Deze pagina), 654.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 24.89 MB

19
Leeftijd in Weekpremie in centen, indien de-ïiklerdomsrentev
jaren bij per week bedraagt: ‘
ingang der ”__”___-"_______`_`”"'”__T`_""_____"‘ï_____________
verzekering f 3-- I f 4-- I f 5·- I fü-
35 41 I 54 I 67 I 79
36 44 58 71 85
. 37 47 62 76 91
I as so eo 81 ov
~ 39 54 71 87 104
‘ 40 58 76 93 111
41 62 81 100 120
1 42 67 88 108 129
43 72 94 117 139
44 78 102 126 1 150
45 I 85 111 137 163
46 ' 92 121 149 178
47 100 132 163 194
48 110 144 178 212
49 121 158 196 233
50 133 175 216 258
51 I 147 194 240 286
52 , 164 216 267 319
53 ' 184 242 299 357
dh 207 273 338 403
55 236 310 385 459
56 271 356 442 527
57 I 315 414 514 614
58 372 489 607 725
59 447 589 731 874
60 553 729 905 1081
61 711 937 1164 1391
62 971 1282 1592 1903
j 63 1487 1963 2439 2916
64 3019 3988 4958 5927
Hoewel in de praktijk vermoedelijk wel niet vele van zulke
i verzekeringen zullen worden aangegaan, is deze bejgïäling toch niet
van belang ontbloot. Immers, zij wier inkomen door achteruitgang
in zaken terugloopt tot de wettelijken welstandsgrens, vinden
I hierin het middel zich tegen een betrekkelijk lage inkoopsom
« een pensioen te verzekeren waarvan zij wellicht nog jaren kunnen
genieten.
$
>i=
l-let behoeft voorts geen betoog, dat, ook bij de andere
grogepen de voordeelen voor de verzekerden niet gering zijn.
Zonder de uitkeering ad f 100.- bij overlijden mede te rekenen,
waarborgt b. v. de weekrente ad f 3.- reeds zooveel voor-
deel, dat een ieder, die bevoegd is tot het aangaan van