HomeOuderdomsrentePagina 18

JPEG (Deze pagina), 674.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 24.89 MB

16 n

Leeftijd ‘ d°*’ F Uitkeering bij overlijden j
I
43 y 1.62 j 53.93
44 ,, 1.50 ,, 49.87 ”
45 ,, 1.38 ,, 45.99
46 ,, 1.27 _ ,, 42.30
47 I ,, 1.16 I ,, 38.79
48 ,, 1.06 ,, 35.44
49 ,, 0.97 ,, 32.26 ·
50 ,, 0.88 . ,, 29.25
51 ,, 0.79 I ,, 26.40 .
. 52 ,, 0.71 I ,, 23.70
5§ ,, 0.63 I ,, 21.16
54 ,, 0.56 { ,, 18.76
55 ,, 0.50 I ,, 16.50
56 ,, 0.43 ,, 14.37
57 ,, 0.37 ,, 12.36
58 ,, 0.31 ,, 10.48
59 ,, 0.26 ,, 8.70 ‘
60 ,, 0.21 ,, 7.04
61 ,, 0.16 ,, 5.48 .
62 ,,0.12 ,, 4.01
63 ,, 0.08 ,, 2.62
64 ,, 0.04 ,, 1.29
Toetreding tot deze verzekering staat dus open voor een
ieder, onverschillig of men al dan niet in loondienst is, mits hij zelf
of' zijne echtgenoote niet in de vermogensbelasting en niet in de
inkomstenbelasting naar een inkomen van j 2000.- of meer is
aangeslagen. Ook niet­Nederlanders kunnen zich voor deze ver-
zekering aanmelden, indien zij aantoonen gedurende 2 December
1913 tot en met 2 December 1919 (zes jaren) hun woonplaats of
hoofdverblijf binnen het Rijk te hebb_en gehad. Evenals bij de H
kostelooze ouderdomsrente bedraagt ook hier de weekrente voor
echtgenooten tezamen f 5.- per week, doch de rente wordt na
het overlijden van één der echtgenooten wederom op f 3.-
gebracht.
Samenvattende zijn de voorwaarden voor toetreding tot
deze verzekering voor 35-65-jarigen de volgende:
Kenmerken: loondienst geen vereischte;
inkomengrens (aanslag in de Rijksinkomsten­
belasting naar een inkomen van minder dan
f 2000.- per jaar en bovendien geen aan-
slag in de Vermogensbelasting);