HomeEen drietal lezingen in Amerika gehoudenPagina 52

JPEG (Deze pagina), 828.37 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 47.59 MB

`
E .
ä .

R
Q BI] DE UITGEVERS W. L. E3 BRUSSE TE ROTTER­
V DAM ZIIN MEDE DE VOLGENDE WERKEN VER- _ n
· SCHENEN VAN DEN BOUWMEESTER H. P. BERLAGE: _
BESCHOUWINGEN OVER BOUWKUNST EN HARE
’ ONTWIKKELING. Versierd met teekeningen door johan Briedé,
1 uitsluitend naar ontwerpen van den schrijver. Prijs f 2,90, in linnen
stempelband f3,50. ` `
STUDIES OVER BOUWKUNST, STI]L~ EN SAMENLE-
VING. Met 20 teekeningen naar ontwerpen van den schrijver
door johan Briedé. Prijs f 2,90; in linnen stempelband f3,50.
is
OVER STIIL IN BOUW~ EN MEUBELKUNST. Met 5”l
teekeningen van' den schrijver. Tweede verbeterde druk. Prijs f 2,60 -
{ gebonden f3,25. '
I GRUNDLAGEN UND ENTWICKELUNG DER ARCHI-
TEKTUR. Vier Vorträge gehalten im Kunstgewerbe Museum zu
Zürich von_I·I. P. Berlage, Mit 29 Abbildungerä. Prijs f 2,25, gebon­
den f 2,90.
3 OVER DE WAARSCHIINLIIKE ONTWIKKELING DERT j .
ARCHITEKTUUR. Prijs f0,60.
r
. · ` 1/ .
~ i .­ e·LE .
`
T. ` K v"­ _ V Ill
in '¢'è,b .
71 dy;. 1 . _
1
Q
j I
....­..«¤­­­ ·a A i 2 M J