HomeDe weduwe van Albrecht Beiling, op den verjaardag der teregtstelling van haren echtgenootPagina 9

JPEG (Deze pagina), 537.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 10.56 MB

4i
*7
44
W WEDU W E J
j · VAN
op den Verjaardag der Teregtstelliag 2 _
· VCUZ IZCZFBIZ EC;Lig6HQOt,
DRAMATISCH TAFEREEL• s P t
(Het tooneel stelt eene woonkamer voor. Nevens eene tajl _
E en stoel bevindt zich eene wieg, waarin een zuigeling
van weinige maanden. Eenig vrouwelzjk handwerk
j ligt op de tafel. De Weduwe staat aan het venster,
naar het weer uitziende, en keert vervolgens tot hare j
` zitplaats terug. Zij is in de treurigste gedachten
verzonken , en spreekt ;) Q
De stormwind locit en °t onherbergzaam noord ïi
jj Stuwt , in dien storm , zijn woeste buijen voort. i li
” Waar ’t oog zich keert is alles aklig , zwart,
En heel Natuur de beeldnis van mijn hart. ; i
0 Dag van smart! 0 jtmrdug vol van rouw I
Wat kost gij niet aan ’t hart der Weduwvrouw I
_ Mij rest geen troost. ­- 0 Neen , mijn droefenis
Is ’t al, wat mij , in ’t leed , nog ovrig is. "
~ A 4 l mijn
;_ '/`·$EI;: ...L......L,.2,,,;,,,____ ,,;, _ _ 4_ _ , Y ' ii
·;·_.­·=5w z »·:.s«uM» e.H,,.t,i.t N ,_, ·, J _,, _ ·· Y _f · ­·~·­~ ~· : - ·~ ~-~~ -·~ ~ . 4___£,%,;___