HomeDe weduwe van Albrecht Beiling, op den verjaardag der teregtstelling van haren echtgenootPagina 8

JPEG (Deze pagina), 481.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 10.56 MB

jv ‘v*11Tl;.?ï:ï"f‘"i"”" "‘.1o 1 i ‘ *··"""ii ~·~ T­­t~­««­­»T~­.......,.,.,ï,,,,,. . W j H mw
ia ‘ l
E
j` 6
5 o
aannam- · r ,
Lieve moeder! wil niet schreijen, V
f lt Dit baart Herman slechts verdrie'!.
;~ Moeder! hoe gij ook moogt weenen ,
l Moeder! vader keert toch niet.
‘ nn wmnuwe.
Neen, hij keert niet, lieve Herman! ‘
lil! Maar wij zullen tot hem gaan.
Beilingl in een betre wereld
gg, Zal ik aan uw zijde staan.
; Welkom heeten ··­­ weer ontmoeten,
Hemel! Welk een zaligheid ··
f` Hebt gij, na de bangste scheiding , `
_ Eenmaal , eeuwig onsbereid.
* reg. 3 en 4,, op bl. 15 , late men wegvallen, en
leze daarvoor :
Dat de vader van haar telgen,
Dat haar echtvriend zalig is.
Eindelijk leze men , in plaats van reg, L1, 12 en L3`,
op bl. 15, de volgende:
Droefheid sloeg mijn hoop ter neêr ;
Maar ,t geloof Ilflll CCllVlg lCVGll ,
Dit , mijn kind! verheft mij Weêr.
W. `


ii l H
Q DE
·‘ ·~ï*"e'êb«­è.~;~>e&~£""I, ";‘ xrï - -~­·~Hï¥;ä‘;;ï ·f<;;:¤·­=+=-1 -~·­~=¥-===#=< 1;*1·;_·;·¥­·~­,'ï`§•¥¥*" `’”' `ïfï"*-=‘¤·==.. ;’ I C lt`;