HomeDe weduwe van Albrecht Beiling, op den verjaardag der teregtstelling van haren echtgenootPagina 3

JPEG (Deze pagina), 438.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 10.56 MB

E; gggïï; ·'»- %ï@`e€!=¥*#ï""’?"*”*""""" "m"°qw` Mm ` E E " vr W, q v E E E E
’ D E WED U WE is ii
VAN
ALBRECHT BEILING,
op dan Verjaardag der Teregtstellirzg
, à
I van haren
EGHTGENOOT,
` 1>1z,4M.4T1scH TJFEREEL
I ` DOOR.
a E VV. H. WARNSINCK, BZ. ï
»a
AmsT1¤;m>AM,
Bu M. wEs·m1mAN.
aa 1827.