HomeDe weduwe van Albrecht Beiling, op den verjaardag der teregtstelling van haren echtgenootPagina 18

JPEG (Deze pagina), 544.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 10.56 MB

F-
1,6
· Spreek het na wat ik zal zeggen , A
Spreek het na van woord tot woord! _
ïj ‘ Kind! nooit bleef het vurig bidden · ,
‘ ` ­ Van een Weduw onverhoord.
> »4 (Zich naar de wreg van haren zurgelmg begevende, ·
_ neemt zzj hem in hare armen , onder het uitspre-
ai j Iren der volgerzde woorden.)
· Albrecht! naamgenoot uws vaders! . A
Q _ Met mijn' Herman heel den schat,
Dien ik, wat mij mogt ontvallen , J
In mijn klcmmeude armen vat; j `
if W Schoon uw mond nog niet kan staamlen ,
E'! ~ Albrecht! teêrgeliefde zoon! _
jl I De onschuld spreekt, ook zonder woorden ,
Dáár voor 's Allerhoo sten troon.
nv; ’ g lj
Kom , mijn kind! aan ’t moederharte , ;‘
Fjf ä Waar uws vaders beeld in leeft; _
°k Voel het, dierbren! dat ons allen,
In dit uur zijn geest omzweeft.
. ‘
Q { » (Zj kmelt , met Albrecht aan haren boezem en Her-
ï A man aan haren schoot, naast de wieg, neatr. -4 `
Y De gordän valt.) a
ïï .· r
i ......­-•ï-···~•­­« " i l
2. .
jix l.
r,:E, = .
Y
fr"` __ ` `
‘ ’ ll yyr a~" "5ïï""`ï · " ~ , . . l ­ /