HomeDe weduwe van Albrecht Beiling, op den verjaardag der teregtstelling van haren echtgenootPagina 17

JPEG (Deze pagina), 524.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 10.56 MB

‘·"**"`_ 7 ··:’Y`(V4Ty“YTFY`ï`W`¤­h"YjY‘FF` `’Y` " v ·ï·?Y"’,'·`S·L JT ,~ _‘§.’Jï1ä¥M¤T?¥;v¤‘=7"ï 1 ..l,;;_i;_,,.· I " "‘~ ,· x¤,,;;gr.:a;;;¤ï`r'*f"’*’ "ïï
I 5
Zij gevoelt, in haar gemis ,
Starende opdit heilig kruisbeeld, · .
Dat uw vader zalig is.
_ HERMAN•
Zalig is hij en bij de englen;
Dikwerf hebt gij dit gezegd.
J 11 E W E n U W E. ’ ~
N Dáár is hem de kroon de1· glorie ,
Voor zijn braaf heid , weggelegd.
Boven druk en smart verheven,
Wacht hij , eenmaal, u cn mij ; S
En zijn deugd en godsvrucht beide ‘
{ Staan ons dan in ’t sterfuur bij. ,
{Zü staat op en treedt met nsmmn voorwaarts.)
Levend', eeuwig dierbre Beiling!
Zijt ge in ’t graf ter neérgedaald. ,,
Levend zult ge ’t weér verlaten , _
Door onsterflijk licht omstraald.
H E xx M A N.
En ik zie dan vader weder , _ -
Lieve moeder! is ’t zoo niet?
11 E W E D U W E. 1
Ja, mijn kind! dit is de troostgrond , (
Die uw moeder overschiet. ’ l
Y Ik had schier dien troost vergeten, ‘ ij
Maar uw kinderlijke hand ·
Wees mij, in dit heilig kruisbeeld , Q
Op het Hemelsch Vaderland.
Kom, mijn Herman! buig uw knietjes ; - W
Vouw de handjes; sluit het oog;
Moeder wil de Algoedheid bidden ;
Moeder rigt den blik omhoog. " ig
Spreek
. ii
1
. Q
' I., i. ­ ` " "