HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 65

JPEG (Deze pagina), 374.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

.lLL`S..~;à` ‘ Y , - ~­-« ­-» ,-­· ­ X-
(
4*
1 NASGEIRIFT.
I
WAARSCHUWING.
l Lezers, die niet eer gerustgesteld zijn, vóór zij het
leven van MULTATUL1 in al zijnebijzonderheden ken-
nen, geef ik den mad, vooral te informeeren bij den
l heer M. of andere Kztppellieden.
{ De goede lI'Ol1W'(?),Vàtê1['lI1€(lO die heer den inhoud
i, vun B/lULTA’1‘U1.1’s voordrucht weergegeven heeft, is
‘ hun een xvzmrborg voor de juistheid. der berichten
T omtrent het leven van dien dichter, ,,cZée" - volgens
{ de eeuwig geclenlcxvsmrcllge uitspraak van een der
i grootste Kappellui - ,,mLgmZy`k geen mensch v]s."’
l
`
lx
l
63 l l