HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 54

JPEG (Deze pagina), 609.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

I ` v Y I ` "~ ·" f4{*fL·;' ‘··"'ï?r* ï­;¤”_z_______;_;c m` r> Y
52
inleidende toespraak en laat dezen o. a. ook zeggen:
»Indien ik dus het woord ga voeren, dan doe ik het ,
in strijd met enz .... en alleen om van ieder meer b
f 1.50 in ontvangst te nevnen, daar ik in groote gelde-
lijke ongelegenheid verkeer." .
Dit laatste werd door Mum. vrij wat kiescher te
t kennen gegeven en de door mij gespatieerde woor- i
den, die juist de toespraak beleedigend zouden 1na-
ken, werden ...... door Mztlt. niet gebezigd ! De f
‘ heer M beldstte zich allerooorkonzendst met deze in- ·
vulling.
Ik onthoud mij van verderen commentaar; maar ...
als de heer M. aan deze nooit uitgesproken woorden
het recht wil ontleenen tot de vraag, hoe MULT. in geld·
verlegenheid geraakte, dan wil ik hem toch beleefd in
overweging geven, met de uitoefening van dit recht j
te wachten, of MULT. hem misschien nog eens de
eer zal aandoen, aan zyn deur te komen bedelen! j
Tot nog toe zie ik niet in, dat de heer M., de min- 5
stens 3 X f 1.50, die hij voor zich, vrouw en kin- "
jj deren besteedde, aan MULT. cadeau heeft ge-
geven. Eene rede vol ,«talent" en ,,humor" en
j zweepslagen der satyre, die het harte des heeren
_ M. verheugden, is waarlijk nog wel meer waard! ti
De heer M., die op eens zoo bezwaard schijnt te
i zijn, over het gebruik dat MULT. van zijn geld ge-
maakt heeft en misschien nog zou maken, vergunne
mij de volgende vraag: Als MULT. nu eens een nlief M
novelletje" had voorgedragen, of als hij alleen het
` katholieke bijgeloof aan de kaak had gesteld, zou
dan ook uw zedelijkheidsgevoel opgekomen zijn tegen
het gebruik, dat naar uwe veronderstelling van uw
l
1
‘ é·