HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 5

JPEG (Deze pagina), 433.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

{

I) , _
fi
fn
T`. INLEIDING.
Voor den lezer, die niet op de hoogte is van den
strijd, dien het Rotterdamsche ,,Zondagsblad" in de
{J laatste weken te aanschouwen gaf, diene het vol- _
gende:
' MULTATULI (Douwes Dekker) hield dezen winter te
Rotterdam twee voordrachten. De eerste vond vele
__ toehoorders. _
I? Daar waren veel- en vveinigvermogenden, bestuur-
ders der gemeente en gewone burgers, kunstenaars
en geleerden, ,,vrienden" en waarschijnlijk ook vii- I
anden.
· , De toehoorders bestonden dus uit zeer heterogene
"' bestanddeelen, maar toch meen ik niet te veel te
.« zeggen, wanneer ik beweer dat de meeste zich na
Q de voordracht min of meer teleurgesteld gevoelden_
* De reden daarvan lag in het onderwerp, dat Mum`.
ä gekozen had. Het was de geschiedenis van een in-
_¤.
l
·i
ri

k.