HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 44

JPEG (Deze pagina), 582.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

42
het uitvloeisel is van lage gemakzucht, speculatie,
liefhebberij om het buikje naar den wind te hangen,
gebrek aan gemoed, domheid en wat dies meer zij. ^
Maar richting heb ik en achting vowler ik voor
het geloof en het ongcloo/, dat voortgekomen is uit
inspannend deuken en zwaren gemoedsstrijd; dat
den stempel draagt van ernstig streven en zoeken
naar waarheid. - Eu wie nu mocht meenen, dat
IIULTA'1`ULI75 ot/ieïsme met geworden is uit denken
en strijden, dat zyn gemoed niet fel bewogen werd
door wanhoop en weemoed, tranen en bitterheid, _
neerslachtigheid en droetenis, alvorens het rust vond
in de lieven van het atheïsme, ­- dien ontzeg ik het
t recht Muixraruri te beoordeelen, en zijn mtlicïsmc te
j ocroordeelen, tenzij hij eerst eene poging aanwende,
I iets mede te gevoelen van dien zwaren strijd door
MULTATUL1 zoo onovertr<·t'haar waar en schoon weer-
gegeven in zijn »GebecZ van dan Om0etcmle" (,,Ver-
j spreide stukken"). ~*
E Evenmin verdere men van mij, dat ik zijne rond-
borstige belydcms van atheïsme zal gispen. Schande
over hem, die zijne overtuiging uit berekening ver-
bergt, maar eere den man, die voor zijne »duurge­
kochte overtuiging" weet te lijden en te strijden!
jr Wie het anders begrijpt, kome er voor uit en ik
ben verzekerd, dat welverdiende verachting zijn loon
zal zijn.
jt HMaar," zal menigeen mij tegenwerpen, Hvoor zijne ,
atheïsme - dan zo.i deze den goeden pater wellieht verrast
‘ hebben met. de wedervraug: ot` hij, paterleeordaiie, bij ge-
" geval mel en door zijn geloof en zum/er s<·7ie[l»;um/e de wording
U(L7L CCN UIILGZCZ kt)/L l78?`]i5[(LI`6Hf
il