HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 3

JPEG (Deze pagina), 352.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

,« .V ¥­*1 "k>·_
v ‘ ` N Mi" \ I
if ff ’ ., V ­ ` v *~i°·· x
ä à E E ä ä NE & N
[ (de heer M.)
l T
x BEOORDEELDE.
l e á
; Allen lezers en niet­leze1·s van het l{0l]LCl'(l8.lYlSCllC ,,ZON­
= DAGSBLAD," benevens allen Kzmppellieden en
{ Multatuli- v ri en d e n ter lezing aangeboden.
l DOOR
»­­-· 1>ü-•X•-­­-
ROTTERDAM,
· VAN DER HOEVEN & BUYS.
mg.