HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 29

JPEG (Deze pagina), 608.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

...... r,5·);l~ áW··i` _ wrijf N`WïW_. Bw _/*uwHww--mr l rr a V ‘ ‘ MVM, ” i M
* .
27
pelijk leven omvergerukt. Niets bleef ten slotte ove1·-
A, eind dan Multatuli!" ­-
Maar heeft de heer M. de verklaring van Mult. niet
vernomen, dat hij, spreker, de grens, die geloof van
ongeloof en bijgeloof scheidt, niet wist te bepalen, en
, dat voor hem slechts bestond; gelooven of niet geloo-
‘ ven? Deze verklaring werd toch gegeven, voor dat de
, spreker tot de behandeling van het geloof overging.
Heeft de heer M. verder geen notitie genomen van
I Multatuli’s vraag; ,,wie mijner hoorders weet mij die
; grens aan te geven P" Die vraag was meer dan eene
L oratorische wending, want de korte pauze, die er op
, volgde en de vragende blik van den spreker bewezen,
dat zij gemeend was, dat Mult. zelf een inbreuk maakte
op het recht van den Publiek-spreker, om het woord
alleen te hebben. VVaarom stond de heer M. niet op
4 en waarom verhief hij niet zijne stem, zeggende:
` ,,Gij, Mult.! zegt geen grens te kennen tusschen ge-
, loof en bijgeloof. Bij gevolg zult ge, het bi_jgeloof aan-
cfr vallende, het geloof niet ongerept kunnen laten. Ik,
echter, wil U wel permitteeren het bijgeloof te be-
; spotten van die duisterlingen, die zich nog vastklem-
men aan het bestaan van hel en duivel, maar ik be-
· taal mijn geld niet, om vntja goed geloof te doen ringel-
_ ooren. Hier hebt ge de grens, die i/c tusschen geloof`
l en bi_jgeloof trek," De heer M. antwoordt mij: ,,De nu-
ances van het geloof` zi_jn legio en kunnen onmogelijk
tot een bepaalde kleur worden saamgevoegd," - J uistl
En omdat ge dus niet op Multatuli’s vraag kondet ant-
woorden en ook anderen daartoe niet gezind of niet
in de mogelijkheid waren, had de spreker, nadat het
publiek voldoende was gewaarschuwd, het recht zich
op zijn eigen ongeloovig standpunt te handhaven, en
gij? de bestrijding van uw geloof niet aan te hooren
en - de zaal te verlaten.
J
V .
l