HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 23

JPEG (Deze pagina), 589.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

äts i”i ‘ ‘, ‘ . "‘""""‘"’"“" " J - r T ‘ ’ W ’ M ’r“"‘"‘"
~4
l .
21
j ker zal het ooit in zijn hoofd krijgen zijn auditorium
gg telkens de redenen te ontvouxven, waarom hij gere
A forineerd of israeliet is.
‘ «,N’£et eens de godin vom de Rede in de plaats?
De heer M., die zeer aanbiddend­gezind blijkt te
zijn, heeft gelijk, als hij verwachtte, dat MULT. be-
hoorde tot de aanbidders van de godin der Rede uit
gd de Fransche Revolutie van 1789. Aan zulken onzin
ii doei Mutr. niet. Maar wel is de Rede voor hein het
hoogste en het logische het eenige, dat in wijsbegeerte
l waarde heeft.
i Begeerte naar wg'she·id een 1967/)’LC(z08"lJ00'7` ziel en Zd- `
l ehdtwn. Wat MULT. verstaat door begeerte mtewe zegs-
i heid zal iedereen duidelijk worden uit de inleiding.
Of het beter is van deze panacé gebruik te maken,
· dan wel zich met boven- en onnatuurlijkheden bezig
l te houden, mag ieder voor zich zelf beslissen.
gx Wat ik verder op het geschrijf van den heer M.
nl aan te merken heb, volgt in het artikel. dat ik veer-
; tien dagen later aan den Redakteur van het »Zon-
l dagsblad" opzond. (*)
" Ik maak voorloopig attent op de houding van den
Redakteur (de heer H. Hnrnugimivs), blijkbaar uit zijn
` T noot onder het schrijven van den heer M.
‘ Zelf vond de heer HEYE1-:..1ANs het Hhachelijk Moi.-
TATU1.1 in zijne beschouwingen op den voet te vol-
j gen" maar hij laat een »geacht" schrijver toe aan
j zijne phantasie de vrije vlucht te geven en zijne grie-
` ven bloot te leggen.
0*) Ik heb mij ook daarin zooveel niogelijk beperkt tot de
juiste wedergave van den inhoud der ‘2e voordracht en de
beschouwingen van den heer M., die berusten op eene onjuiste
voorstelling, gelaten voor hetgeen zij zijn.
l
(
l
J