HomeHoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeeldePagina 11

JPEG (Deze pagina), 369.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 37.22 MB

J 9.
den zich reeds Iang met de lezing van MULTATULI,S
werken bezig gehouden en er voordeel uit getrokken
. hebben, indien niet het geschreeuw van Kappclmcm
á` en het bexvonderend zwijgen van NIULTATULIJS »vrien-
den" hen hadden doen aarzelen.
j Het is vooral voor die aarzelenden, dat ik mij de
; moeite getroost heb, het geschrijf van een zekeren
mijnheer M. in het »Zondagsblad" te ontleden en er
° de onwaarheid en ongerijmdheid van aan te toonen.
J. J. JANSSEN SCHOLLMANN.
Kr Rorraumm, Mei 1878.
I
~uvraï•';" 4 l