HomeL' orientation nouvelle du mouvement FlamandPagina 24

JPEG (Deze pagina), 729.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 25.24 MB

UITGAVEN P. N. VAN KAMFEN 6: ZOON, AMSTERDAM 1 E '
1
_ MR. V. H. DE BEAUFORT, De Oexlog en het Volken-
reeht. 1914. fO,35.
JAAK BOONEN, De Belgische Soldaat. Zijn werk ­- zijn E 1
geest - zijn ziel. 1916. f 0,75; . r
N. MURRAY BUTLER, De internationale geest. Met-een
voorrede van GABRIEL HANOTAUX; ingeleid door ` ·
MR. W. H. ur; Benunom". 1915. f 1,25. E ·. A l
MR. P. GROOTEJR.; Legeruitbreidlng. Een Neder1an·:1àc11 i V _
belang? 1915. fü,20.
MR. K. JANSMA, Vernietiging van neutrale prijzen en hoe E
deze kan worden voorkomen.Met een inleidend woord j , _V
van Mn. M. W. F. TREUB. 1917. j`0,40. l , ·
i DR. CHARLOT'1`13 A. VAN MANEN, Duitsc1r1and’s groei
v · en het Pruisisehe overwicht. 2e druk. 191,6. f(l,90. ë
` H. H. A. NEIJS, Generaal H. P, Staal’s excentrieke ‘
ritlatïngïen in oorlogsarïilrelen en interview, Be1gië's j
schuldvraag. 1916. f 1,25.
2 PIERRE NOTHOMB, Koning Albert. `Vertaald door Ro VAN E `
Oven. 1916. fü,40. , ' 5 ‘
LEO VAN PUYVELDE, Het keerpunt der Vlaamsche `
_ beweging. Biïvoegsel: VVaarom vooraanstaande V1amin­ ‘ _ %ï
gen niet meedoen methen die, gedurende de bezetting ; I, E
· van hun lana, den taalstrijd hervatten. 1916. fO,30. 4