HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 33

JPEG (Deze pagina), 519.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

I >
wi al
l § 5
E l l
N A S G H R I F T. e
Daar de ondervinding meermalen heeft ge- A
leerd, dat zelfs in hoogstbelangrijke zaken zeer E
veel wordt afgegaan op adviezen en inlichtingen
van zoodanigen, die er persoonlijk te weinig over
kunnen oordeelen, zoo geloof ik, dat de loop der
zaak over de voorgestelde inkorting van het eiland
Schokland deze ondervinding weder is komen be-
vestigen. j
Dat invloedrijke en bijzonder welbespraakte man- S
nen , door schoonklinkende redeneringen , zeer veel S
kunnen bewerken, indien zij iets wensehen tot
­» stand te brengen , maar ook sterk kunnen tegen-
i werken, indien personele belangen daarbij zijn _
betrokken, is mij mede niet onbekend. Indien ik N
mij niet geheel vergis, dan levert de geschiedenis t
van de kribwerken in het Zwolsche diep, hiervoor
een deugdelijk bewijs op.
Daar ik mij , bij de beschouwing over Schok-
land, de altijd nog onafgedane Tolquestie van het A
i
S
l
E
S
'I
E
lt