HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 25

JPEG (Deze pagina), 602.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

j F
j 18
j varen , waardoor dat land nu bij N. N. Weste wind
l geene beschutting mee1· kan geven. E
j E Sedert Schokland is ontvolkt, kan men aldaar,
l in tijden van gevaar, geen hulp of bijstand meer
verkrijgen, en is men beroofd van eene gelegen-
heid , waardoor wel eens schepen en ladingen zijn
behouden gebleven, zelfs menschenlevens gered "
zijn, waarvan ik eenmaal ooggetuige ben geweest.
Sedert eenige jaren zijn de stoombooten in de
vaart gekomen, die om de buitengewoon harde i
wind soms honder Schokland hebben moeten an- p
keren.
Indien nu Schokland tot op de helft inogt worden
ingekort, dan zal hiervan het gevolg zijn:
1°. Dat de haven bij Emmeloord vervalt en
zelfs de vaartuigen van de kleinste soort in zee
zullen moeten ankeren, die zulks bij eenig onstui-
mig weder niet zonder gevaar kunnen doen.
20. Dat allen , die hiertoe in de gelegenheid zijn,
zich zullenbeijveren, om onder Ens eene ligplaats
te verkrijgen.
30. Dat bij gewone harde en tegenwind, het
getal schepen zoo groot zal worden, dat zelfs de g
bij den dag aldaar ten anker komende, om eenig-
zins verspreid te kunnen liggen , de bestaande ruimte
goed noodig zullen hebben.
4°. Dat de schepen, die bij onstuimig weder en
Z.W.W. winden, nog al geschikt uit het Zwolsche diep
kunnen komen, doch onder Emmeloord verpligt zijn
te ankeren , zich daar, wanneer de wind naar het
s