HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 24

JPEG (Deze pagina), 562.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

L?
l 17
è Sedert 1788, nu 72 jaren geleden, is de scheep-
vaart vooral langs Schokland zeker veel meer dan
verdubbeld, hetgeen is veroorzaakt door het ont-
staan der Dedemsvaart, van het Ovcrijsselsclie Kanaal,
de verbeterde Hoogeveensche en Smilder Vaarten ,
{ het Oranje- en nog een ander nieuw Kanaal i11
’ Drenthe, de Apeldoornsche Vaart, door de zeer
i vermeerderde groote scheepvaart, waardoor een
aantal ligtepvaartuigen moeten worden gebezigd,
j en door het meer dan verdubbelde getal beurt-
schepen.
· Sedert 1788 is de stroom bg Schokland, die toen
nog, volgens BRUNINGS en DE BERGER, onbe-
p duidend was , door het verwijden der zeega­
A` ten , zeer vermeerderd, zelfs zoodauig , dat men
~ daar voor 40 á 45 _jaren, bij tegenwind en in de
a stroom , het gat van Ens nog al geschikt kon door
p laveren , terwijl men er nu in dezelfde omstandig-
heden dikwijls voor moet ankeren.
Sedert 1788 en sedert de Kribben in het Zwol-
? sche diep zijn gelegd, kunnen de van uit Holland
koinenden, bij gewoon weder, niet meer op de beken-
np de buitendroogte ankeren , hetgeen vroeger meer-
f malen werd gedaan.
i Sedert 1788 is het Noordeind van Schokland,
dat voor veertig _jaren nog wel bijna een half uu1·
lang was, tot kort bij Emmeloord reeds zoodanig
_ door de zee verzwolgen, dat men aldaar op vele
plaatsen reeds met eene diepte van 6 à 7 voet kan