HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 14

JPEG (Deze pagina), 587.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

@ 7
blijven gebruik maken, zoo ook van de haven bij
Emmeloord.
j Toen nu in het Handelsblad de dato 8 October
1860 uit Deventer werd berigt : >>dat zekere P. DE
j >>WAAL, voor f 22,000-» het opruimen van den
l >>kapitalen zeedijk en de zware paalwerken van `
>>het eiland Schokland had aangenomen; dat door
» >>die werken, een gedeelte van hetzelve aan de zee
»zou worden overgelaten, de hierdoor te ontstane
»bezuiniging in het jaarlijkseh onderhoud meer dan
>y’ 10,000­» zou bedragen , de ree daardoor de
i >>helft zon verkort worden, doch nog ongeveer
l »2000 el breed zou blijven , en voor de veiligheid
j >>der schepen voldoende zou zijn," werden bijna
V4 allen, die de Zuiderzee bevaren, na zulks te hebben
ä ontdekt , hierover zeer verontrust , als uit overtuiging
,· wetende, dat eene zoodanige inkorting van het
; eiland noodlottige gevolgen zou hebben.
Q De Heer N. J. VAN DER LEE, Hoofd­lngenieur van ,
Q ’ den `Waterstaat in Overijssel, werd hierover door
l een ervaren schipper verstaan, en werden hein de
» bezwaren onder de aandacht gebragt, die door de
g voorgestelde inkorting van het eiland noodzakelijk
zouden ontstaan; waarep ZEd. heeft geantwoord,
ik dat het wel goed kon wezen, zich hierover aan
den Minister van B. Z. te adresseren.
ir Het gevolg hiervan was , dat reeds in het begin
t van November 1860, uit Hoogeveen, iets later uit
Zwolle, Zwartsluis, Meppel, Dedemsvaart, Kam­
Z pen en Blokzijl, door de schippers aan den Minister