HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 11

JPEG (Deze pagina), 605.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

4
voldoende beschut , waardoor het gezamenlijk ge-
tal schepen vrij groot werd.
Vele schepen, die de reis vervolgende, reeds
vrij ver in zee zijn, doch het daar, wegens de11
harden wind, niet kunnen uithouden, hetgeen
vooral met turfschepen. wegens hunnen hoogen bij
bovenlast , het geval is , zijn verpligt eene veilige ree ik
te zoeken , die nergens anders dan onder Sc/eo/c- A
Zand is le vinden, waardoor die dan ook dikwijls
een ioevluglsoord wordt genoemd. Ookin enkele e
gevalle11 zag men daar Beurtschepen van de Lem-
mer op Amsterdam , welker bouw, tuigaadje en
bemanning zoodanig is ingerigt , dat die zeer zelden
voor de te harde wind ankeren , en dit nog veel-
tijds overal in zee zouden kunnen doen.
Daar nu bij harde W. N. W. en N. W. winden
de waterstand zoo hoog is, dat de kribben van j
het Zwolsche- en Keteldiep verre onder staan , zoo
ook de havenhoofden van Blokzijl en Kuinre , zoo li
is het donkere nachten ondoenlijk te noemen,
zonder het grootste gevaar , die alsdan aan te doen , jj
en moeten dan ook alle uit zee komende schepen,
ook de beurtschepen , tot dat het dag wordt , onder {
Schokland verblijven, zoodat het getal aldaar dan
zoo groot kon worden , dat hetzelve dikwijls meer
dan 170 beliep, en werd dan door die uit zee
kwamen , kort langs het Kamperzand gevaren , ten
einde het overzeilen te voorkomen , en , omdat men
bij het ten anker gaan een beduidenden cirkel moet
maken, onder Emmeloord geankerd.