HomeBeschouwingen over het eiland Schokland naar aanleiding van eene voorgestelde inkorting, met een naschrift aangaande de nog nietPagina 10

JPEG (Deze pagina), 590.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 32.94 MB

t ‘ ` ‘ ‘ï‘_"""`"`_·--­---­­-­-­­­­·-=m”».a,W .ï inn ze e _. ,__
3
·
l kunnen vinden, en is het meermalen gebeurd, dat
door het bestaan van die haven, schip en kostbare
lading, zelfs ook mensehenlevens zijn behouden
gebleven. Door de kleinste soort van schepen werd
hiervan het meest gebruik gemaakt, waardoor er
al zich in het vorige najaar wel 80, en nu in het
begin van Maart meer dan 60 te gelijk hebben be-
v vonden , waaronder die de huishouding aan boord
i hadden en er een aantal dagen vertoefden.
De ankergrond is bij het geheele eiland , hoezeer
op eene enkele Plaats wel iets verschillende , j
, evenwel niet alleen goed, maar zeer voldoende
B te noemen , waardoor men dan ook bij stormweder,
een vaartuig, dat achter goede ankers lag, zelden
j zag verdrijven.
Degenen, die bij Zuid­Weste winden en eenig
[ onstuimig weder, vooral in de korte dagen , van
de Overijsselsche kust komende , de reis niet verder
konden of durfden vervolgen , zochten, indien de
j gelegenheid zulks toeliet, tot tusschen de Middel-
en Zuiderbunrt te ankeren; door enkelen werd dit
ook nog iets Verder tot bij de vuurtoren gedaan,
doch zulks hoofdzakelijk, om, bij verbeterd weder,
de reis spoediger te kunnen vervolgen.
W Zij, die om tegenwind of in de stroom, het niet
verder dan tusschen de Middelbuurt en Emmeloord _
konden brengen, tot op welke hoogte, ten einde
t het Kamjnerzand te vermijden , moet worden geste-
vend , ankerden aldaar ook even gerust, en waren
j zelfs bij NODK‘Cl·­NOOl‘d­W€SïCWl!1dC11 door het land