HomePokken en choleraPagina 6

JPEG (Deze pagina), 336.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

van niet-geneesknnclige een reden pnt myn arbeiol af le keuren,
noopt mg by voorbaat in berinnering le brengen, clal ,/zelfs" Nayeli,
Pasteur en Kocb geen geneesknnclzlaexz van beroep ezjn.
Alvorens myn arbeid aan ele pers loe le vertrouwen, brao/E25 ik
bel nzanuscrivl onder de oogen van fzoee yzzzzslig bekende cleslcumli-
gen in den lanole. Van beider aamo·@'ein_qen heb ib dan/cbaar ge-
brui/c gemaa/ct.
Niels zoenseb ik liever, dan dat nzän pogen een spoorslag voor
anderen zal cljn, om le lraeblen, dat elenzerlleá eenmaal olvbonaïen een
a/`eonelerlübe lvasle le vormen. Een éeeler zvorele eens syn eiqen
geneesheer !
Rolterclam,
2 .»1uguszfus #1884. J. HOBBEL.