HomePokken en choleraPagina 40

JPEG (Deze pagina), 356.90 KB

TIFF (Deze pagina), 4.98 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

BN l

K.
. Qf
E
Bij dan Uitgevcr dczcs is mcdc verschenen:
Y
SOCIALISTISCH ONVERSTAND
DOOR
J. H O B B E L.
MET EEN NIEUW VOORWOORD VAN |
DR. H. J. BETZ. .
TWEIEDE, VERMEERDERDE DRUK.
A Gocdkoopc Uitgaaf.
V PRIJS f 0.40. g
__* A E _ MM"- 5
" 'èïêfáä