HomePokken en choleraPagina 31

JPEG (Deze pagina), 607.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB


· 25
observatorium te Montsouris, verkreeg, toen hij lucht opving
op verschillende tijden van het jaar, lucht die van over vele
of weinige huizen kwam, ook de lucht uit de ziekenhuizen.
En welke belangwekkende resultaten levert zulk een onder-
K zoek op! Natuurlgk kan ieder zich niet op dit gebied zoover
lj begeven, maar wat wèl kan en wat tevens plicht is: datieder
deuren en vensters zooveel openzet als het maar eenigszins moge-
lijk is. Men zorge voor ,,versohe” lucht, die toch steeds beter is
dan de lucht in uw woning, waarvan verscheidene longen een
Q groot deel vergiftig, dat is onbruikbaar gemaakt hebben.
_j Versche lucht dus zij uw leus; echter geen tocht, deze
$5 ,,vijfde wind" is weer nadeelig.
Vele gemeentebesturen hebben dan ook reeds voor lang
ingezien, van hoeveel belang zuivere lucht voor de ingezetenen
is. Immers daarom die breede straten en ruime pleinen in
nieuwe stadsgedeelten; immers is het ook daarom, dat lang-
zamerhand zoo menige modderpoel en stinksloot onder den
beganen grond wordt gebracht. En ’s nachts? Dan liefst
geen planten, vooral geen sterkriekende bloemen in uw
{ woning; zet ze dan buiten het raam. Hebt ge veel boomen
voor of om uw woning, sluit dan ’s nachts de vensters, want
’s nachts doen de boomen wat de menschen doen: de lucht
minder geschikt maken tot ademhaling voor menschen en ‘
dieren. Op den dag is dit iets anders; dan zal de door
de planten uitgeademde zuurstof u goed doen. Men bedenke
j echter ook, dat sterkriekende bloemen no oit gezond zijn:
I zuivere, onvermengde, d. i gezonde lucht is volkomen reukeloos.
Wees ook niet bevreesd voor de zon; laat haar gerust eenige
oogenblikken door uw venster gluren, want een oud spreekwoord
zegt zeer terecht: ,,waar de zon nooit komt, komt de dokter/’
Dat reinheid van lichaam en zuiverheid van lucht van
W
tt
, H .J’f