HomePokken en choleraPagina 3

JPEG (Deze pagina), 322.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.14 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

J " * ”"”” ’
_. l EN
CJ ZEE CD L E R A,
oooh
, J. H () B B E L.
Een groot gelxik is het, dat zoowel de
Roonrsch Katholieke geestelijkheid als tal
van andere corypheeën van de Ch1·istelijk­
historische pariij de vaccinatie in bescher-
miuz nemen. Zij zijn met Gnovn van Pnïx-
STEKER, DA COSTA BIX GUXBXNG ’3.l`| IDEE-
ning, dat God zich in zijn genade heeft
« geopenbaard in Jenner, en dat ieder ver-
plicht is van dat genademiddel gebruik tc
maken.
AMS'l`l<JlälJ.M,
J. F. SIKKEN.
ISS4.