HomePokken en choleraPagina 29

JPEG (Deze pagina), 555.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB


9.3
naamde voorbehoedmiddelen, waardoor het mogelijk kan zijn
j ‘ de ziekte te v 0 0 1* k 0 m e n. Reeds noemden wg z i n d e-
l lij kheid als een machtige factor ter bestrijding van deze
j en alle andere besmettelijke ziekten. Zindelijkheid niet in den
Y engen zin van ,,stofteloosheid" van woning en kleeren, neen,
j reinheid in zoo uitgebreid mogelijke beteekenis.
' II.
De Nederlander heeft den naam van zindelijk, ,,k1·aakzin­
delijk" te zijn, en werkelijk spant hg in dit opzicht de kroon
boven vele andere natiën. Doch deze deugd - we spreken
in ’t algemeen - wordt slechts ten halve toegepast; immers
j het is waar, dat men meer zorg wüdt aan een net kleed,
een reine woning dan aan een rein lichaam? Een ieder steke
, de hand in eigen boezem en vrage zich af: hoe zorg ik voor
mijn eigen lichaam, kon die zorg niet beter zijn'? De jon-
‘ gelui - voor ’t meerendeel van het sterke geslacht: geen dorp dat
Q een badend meisje kent, uitgezonderd de zeeplaatsen ­- gaan al-
leen in den zomertü d te water, wanneer althans ,,de kraaien naar
adem gapen/’ De edele zwemkunst, die sterkte geeft aan
de spieren, veerkracht aan de huid en een blos van gezond-
heid toovert op het gelaat, zü wordt nog te weinig beoefend.
Desnoods baden, zonder zwemmen.
j Baden neme een ieder, arm en rgk. Een eenvoudige kuip
in de woning kan zich elk aanschaffen, gebruik er van
maken kan ieder, bijna zonder uitzondering. Ook daar waar j
vader, moeder en kinderen, helaas, in een vertrek den nacht
moeten doorbrengen. _
Maar de goede zeden ‘? i
1
l
1
l
j l