HomePokken en choleraPagina 24

JPEG (Deze pagina), 456.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.26 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

C II O L E R A.
I.
Iets anders is het met de cholera, een ziekte, die aanmer-
kelijk meer gevreesd wordt dan de pokken. En met recht.
Nog leest men met even angstige gejaagdheid de berichten
in de nieuwsbladen, die ons van de cholera melden, als
eenige jaren her, toen deze vreeselijkste aller ziekten in onze
onmiddellgke nabgheid dood en verwoesting aanrichtte waar
zij verscheen. Nog slaat ons de schrik om het hart als wü
bedenken, dat zij in ons werelddeel, ons land, onze woon-
plaats, ons huis kan binnensluipen; want, helaas, de wegen
zijn vele, waarlangs zü tot ons komen kan.
Haar bakermat is Voor-Indië, Azië’s zuidelük deel, meer
beperkt het schoone Bengalen, dat naast het vele goede, dat
het den mensch oplevert, ook dezen Hengel des verderfs” in
’t leven riep. Als middelpunt van het wereldverkeer, begun-
stigd door drie groote stroomstelsels, gezegend met een bui-
tengèwonen rijkdom aan voortbrengselen, centrum van kara­ j
vaantochten van heinde en ver, vaderland der kostbaarste
specerüen, was Voor­Indiê lang reeds het doel van wereld- (
veroveraars en volksplanters. Als van zelf door ztjne gun- ‘
l
c
l