HomePokken en choleraPagina 16

JPEG (Deze pagina), 585.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

9
10 1
Mexico aan drie­en-een half millioen menschen,
dat is bgna de geheele bevolking van Nederland, den dood:
,,de inboorlingen kwamen bg hoopen om, evenals het vee, dat
door de veepest wordt verslagen." vz
De vaccinatie was er niet in gebruik. Q
Op beide laatste plaatsen k 0 n zg echter niet in gebruik
zijn, want eerst in het laatst der vorige eeuw werd door
Jenner de vaccinatie aan de hand gedaan. Wij zouden te ill
uitvoerig worden, indien wg de sterftecijfers in Europa, voor
en nà de inenting, wilden opgeven; het zij genoeg dat de
verschillen ontzettend groot zijn.
Bovenstaande opgaven betreffen nog slechts de overledenen, ,
doch wie t.elt het getal dergenen, die de pokken gehad heb-
t bende, het leven behielden en blind of op eenigerlei andere
wgze verminkt hun verder leven moesten doorbrengen!
L Na die tgden heeft men zulke zware epidemieën nietmeer
gehad.Nederland- nog steeds zonder verplichte I
inenting - kon in 1871 nog 4360 dooden op een millioen
inwoners aanwijzen, allen door de pokziekte uit het rijk
i B der levenden gemaaid. Rotterdam verloor in dat jaar 1701 at.
van zgne 123100 inwoners of 13800 op een millioen. Den
Haag verloor 14200 op één millioen inwoners.
Wanneer de ondervinding nu geleerd heeft, dat goed toe- .
gepaste vaccinatie en revaccinatie (her-enting) de vatbaarheid
‘ om door de pokken aangetast te worden,bijna geheel weg-
J neemt, dan is de vraag zeker gewettigd: of het voor Neder-
i land niet hoog tijd wordt, dat het inenten der koepokstof
bg de wet verplichtend gesteld wordt ‘? De tegenkanting kan
niet groot zgn, wgl alles vóór de vaccinatie pleit. Men ver-
gelijke b.v. slechts de sterftecgfers van Zweden, Schotland
en Beieren, landen met verplichte inenting, met die van
tt
l