HomePokken en choleraPagina 1

JPEG (Deze pagina), 408.40 KB

TIFF (Deze pagina), 4.91 MB

PDF (Volledig document), 20.52 MB

K //
l , _ 4­ ~, M E4, v K
K ·JJ" ” J? i` f 0.20.
Y ^ K »
S » «f·r' K”'<· i, X )
V .4 · `= , *· `. ~ A
i 5 " r -;lKï««~i·"’ J
l 1 S
' P O K K K N i
l K
V >
S I K
l EN ;
i ‘ K
I i we
E K a i j, K
i “ C I-! O l. E R A ä ‘ `
K ; ’ K 2
l 3 z 2
3 ;
g DOOR >
l 1 l .
i ; . l i g
2 j
> ] J - E (D B E E L- l a
E " 1 l 2
2 ‘ | s
J
· ­ K Een gzroot gclulc is lict, dat znowcl dc ii
J T llcomscli Kutlxolickc ;y:·stclijklici<l als tul
' vnu andere cmypliccüix van dc Cliristclülv { Q
; . iliSt0l'iSL‘il(' partij dc vuccin:>.ticinl1cscl1cr­ i ~.
g E ming ncmcu. Z;] zijn met Gucm vAxPiuN­ g `
K v STEREK, DA COSTA C11 GUXBING Yüll Ill€(‘)· l ‘
I ä l ning, dat God zich in zijne gcunclc heeft I l
E l gcopcnbzuxrd in Jcuucr, 011 dat ieder var-
; ; plicht is van dat gcnmlcmi<ldclgcl>111il;tc
5 1 mukcu. K
i g " ` t
F I i
2 I 1 ï
$ , 5
§ i
g W--·-­­­·­<••«»-­»~
Z S
§ -K ’ s
Q ä
g S
2 ë
K ë K AMSTERDAM, K ?
F mi. Q
( · - K K_KK;__KK K K K K KK K X

4 K
ë .