HomeDe invloed der scheikunde op de ontwikkeling der pharmacotherapiePagina 31

JPEG (Deze pagina), 715.43 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 27.16 MB

l
l
29
Wanneer wij in aanmerking nemen, dat verreweg het belang-
rijkste gedeelte van het onderzoek naar den aard en het wezen
der ziekten en ook dat naar de scheikundige samenstelling en
bouw der geneesmiddelen eerst in deze laatste halve eeuw i
is verricht, en als wü daarbij in het oog houden, dat de 5
therapie >>die Fracht an dem Baume medicinischer Erkenntniss". ,
is, dan kan het geen verwondering baren, dat wij ons thans
’ nog grootendeels met vooruitzichten en beloften moeten tevreden
stellen. En als dan door mannen als HUEPPE een middel tegen j
de cholera wordt aangekondigd, of ROBERT Koen zijne voordracht ,
op het X° Internationaal Geneeskundig Congres eindigt met de ,
mededeeling, dat het hem, in den jongsten tijd, gelukt is de g
tuberculose bij het Guineesche biggetje (Cavia Cobaya) te genezen Y
en hij de hoop koestert, dat zijne verdere onderzoekingen er toe
zullen leiden, om een afdoend middel ter bestrijding van dezen
4 machtigsten vijand van het menschelijk geslacht te vinden, dan is iv
het begrijpelijk, dat men niets meer van scepticisme of nihilisme
bespeurt, maar dat de duizenden, die den beroemden spreker in
het Circus Benz met levendige belangstelling en ingespannen 1
aandacht volgden, zich in een luide bijvalsbetuiging aan den ï
grooten meester der baoteorologie en in een jubelkreet over
den aangekondigden nieuwen vooruitgang der pharmacotherapie
vereenigden.
lk heb gezegd.
m
l