HomeDe lijkverbrandingPagina 5

JPEG (Deze pagina), 423.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

. , f __ J';53¤•·~¢·‘§».aS=•~sSc¤¤!&S»ï··'.¢·a»·w;,­«Y,~.,«¢»»»»«·4»r«­­t­~z~’«~.­Ya ,¥­·ï»·-·‘~».»=«­~ =c~y·-··‘=·­ï-t=x•1=·e:­:?­r·»<r­­··:#-=·+·=<V"·‘r‘~··-=¤'*"·"ï··"?r¤#>···#- "”' K
J
'
ç g
¥ 4 `
t
z
s A 7
{ _ *
`
1 s à
Q H
De vofgende vernondeling verseáeen oorspronïcelgk in d
nei rrzaandsenryï Vragen des Tqds. Alvorens afzon­ ";4
H `
derlyk te versoágnen, is geáeel öggewerki en
. ‘%.l
. . . . ä
vooral nei nzsforzseá en ne! nazfzzwrkwndzg gedeelfe nzeá I J
r we
onemnzéenlglc uiégeöreid. Moge ook in dézf gewaad
[ gunsázg onivangen worden en nzedewerken io! net goede ;
doel, waarmee geschreven werd. i d
ä ,
«
F
d Q
d ä
.· ‘f
` ä
{
, f
ä l
¥z F
àr "
‘ L