HomeDe lijkverbrandingPagina 29

JPEG (Deze pagina), 687.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

1
._ 27 _.
,,dass die Feuerbestattung vom sanitaren Standpunkte
‘ aus der beste und niitzlichste Schutz gegen Verbrei­
tung von Epidemien ist" en dat zij ,,unter allen zur
Zeit ausführbaren Bestattungsformen die beste Sanitats-
polizei des Bodens und der sicherste Cordon gegen Epi-
demie ist". Tot eenzelfde oordeel kwam Thouvenet met
de uitspraak: ,,L’hygiène réclame que la cremation soit
rigoureusement imposée dans tous les cas de mort par
maladies zymotiques/’
III.
Het geliefkoosde argument waarmede de regeering zich
altijd van de crematie afmaakte, wanneer haar de ver-
gunning ertoe gevraagd werd, behoort tot de mecläcmct
foremsis of gerechtelijke geneeskunde en bestaat hierin,
te dat bij verbranding een latere lijkschouwing in geval
van misdaad ter opsporing van vergiften onmogelijk ge- g
maakt wordt. Oogenschijnlijk gelijkt dit werkelijk een g
gewichtige bedenking. Vóór wij haar aan een critiek
onderwerpen eerst nog een enkele opmerking. Gesteld i
al eens, dat het genoemde bezwaar volkomen juist ware,
zou dit dan een reden mogen zijn om de crematie, in-
dien deze een zoo groot aantal andere hygiënische en
oeconomische voordeelen oplevert, nu ook maar voor
goed van de baan te schuiven en als onbruikbaar te
, brandmerken? Mij dunkt als antwoord op die vraag heeft
Virchow in de Pruisische Kamer van Afgevaardigden in
1875 te recht het volgende gezegd: ,, Auf die Eventualitat
dass trotz der Leichenschau in einzelnen Fallen ein Ver-
_ , brechen unentdeckt bleibt und durch nachtráigliche Un-
tersuchung nicht mehr constatirt werden kann, die Ein-
richtung eines ganzen Volkes zu basiren, ist ein absolut