HomeDe lijkverbrandingPagina 20

JPEG (Deze pagina), 692.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

l
­ is ­
hitte atmosferische lucht, ontvlamt tot een temperatuur g
van 600 à 800° C. 30. de verbrandingskamer, Waarin het
lijk in horizontale richting ingebracht wordt, nadat zij
_ tot roodgloeihitte verwarmd is, en waarin het verder
rustig blijft liggen. Met die kamer is een schoorsteen g
verbonden, waardoor de brandende gassen ontwijken. Is i
nu eenmaal het lijk door de gloeihitte volkomen ge- i
droogdl, dan wordt de gasaanvoer gestaakt en zal de
verder aangevoerde sterk verwarmde lucht alléén reeds ij
­' in staat zijn het lijk verder geheel tot asch te oxydeeren.
l Merkwaardig is het dat daarbij de lever zich het meest
resistent schijnt te gedragen en het laatst verbrandt. l
* Ook de milt, de longen en het hart bieden langen tijd
i weerstand. .
`i De uit den schoorsteen ontsnappende gassen werden i
door professor Schmitt aan een onderzoek onderworpen, ,
i` waaruit bleek, dat onvolkomen verbrande, droge distil- 9
i` latieproducten daarin geheel ontbraken en slechts kool- i
«( zuur, stikstof en water de samenstellende bestanddeelen j
, uitmaakten; Een even gunstige uitslag werd bereikt bij E
den oven volgens het systeem Gorini te Wolcing in Enge- i
i land. Omtrent eene verbranding, die daarin op 26 Maart
i 1885 plaats had, kon men reeds getuigen: de kosten I
l bedroegen alles te zamen niet meer dan tien shillings
en gedurende den tijd der verbranding ontsnapte geen
3 rook uit den schoorsteen, terwijl de asch van het zuiver-
ste wit en gering in hoeveelheid was/’ ·
Nog duidelijker zal het worden hoe kort het benoodigd ,
i ­·-M , .
I Uit de onderzoekingen van Bischoif e. a. berekent men, dat j
j het lichaam van een volwassen mensch gemiddeld bestaat uit 58. 5 pct. j
water, 32.5 pct. brandbare substantie en 9 pct. minerale bestand-
, deelen.