HomeDe lijkverbrandingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 705.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

E _ .
j - 17 - .
« ` het proces onderging, - viel blijkbaar een voortdurende ,
0 toeneming van het aantal crematies waar te nemen. Den j
18d@¤ Febr. 1887 had er reeds de 400StS crematie plaats -,
, en van die vierhonderd waren 198 Protestanten, 132 i
lr Roomsch-Oatholieken, 46 Joden en 24 Vrijdenkers. Ver- 1
?>« der behoorden 140, dus 35 pct. of meer dan 1/3 tot het
vrouwelijk geslachtl. Den 1S’¤@¤ Jan. 1892 was het totale ,
aantal er reeds gestegen tot het cijfer 992.
Gaan wij nu na tot welke technische volkomenheid
iv, men reeds in de samenstelling van verbrandingsovens
gld gekomen is. Als eischen mag men aan een goeden oven
1 het volgende stellen: 10. Totale verbranding, 20. Ontbreken
van rook en reuk of van voor de gezondheid nadeelige 1
_ ontledingsproduoten, 30. De mogelijkheid eener zuivere
E aschinzameling.
p. Om aan deze voorwaarden te voldoen en dit resultaat l
2 te verkrijgen, zijn verschillende ontwerpen aangegeven
E en modellen saamgesteld. Zoo vindt met het systeem
Goaim, toegepast te Milaan, Lodi, Rome, Cremona en Varese. ,
lj VENINI, ,, ,, Brescia, Padua, Udine, Milaan. j
Srmrmns, ,, ,, Dresden en Gotha.
Het kan nu niet ons doel zijn hier al die stelsels te
beschrijven. Wij willen liever alleen het laatstgenoemde,
dat voor ons land alsnog het meeste belang heeft, daar
IJ Gotha het dichtstbij gelegen is, iets nader aangeven. De
regeneratief-oven van F. Siemens bestaat uit 1". een toe-
stel voor de bereiding van lichtgas, 20. een ruimte van
‘ vuurvasten steen, waarin het onwikkelde gas uitstroomt j
i' en, in aanraking komende met toegevoerde sterk ver-
u.
‘ Wij zouden met de C/Lariexari van 27 Dec. 1880 kunnen zeggen: 1
· i ,,Si les femmes s’en mêlent, la cause est gagnée/’ 1
‘ 2
1 .