HomeDe lijkverbrandingPagina 18

JPEG (Deze pagina), 651.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

. C
l ia
l I .
- 16 - Ip I
*5.81 1 1 5 ‘T`_`T_ 7
Jaar. {Milazt1i.{ImHëä{ Gotha- {WO1ïi1ïg·;P&TijS·2 TOWN-
1876 2 ...... . ..... . ..... . ..... . ..... { 2
. 1877 9 6 ...... . ...... . ..... 15 .
gr
1878 14 2 1 ...... . ..... ... .. 17
1879 25 2 17 ...... . ..... . ..... 44 5
1880 40 5 16 ...... . ..... . ..... 61 , ’
1881 70 5 33 ...... . ..... . ..... 108 "
1882 67 2 33 ...... . .... . ..... 102 E
1883 44 38 46 ...... . ..... . . . . . 128
I 1884 61 52 69 ...... . ..... . . . . . 182 li
1885 70 92 76 3 ....., . ..... 241 { {
1886 61 121 95 10 .,.... . ..... 287 il
1887 164 110 13 ...... 13 300 ;
1888 226 95 27 ...... 23 371 W
l 1889 286 129 46 49 71 581 V ‘
1890 111 54 121 70 · ff
"l 1891 162 99 134 100 { .
Totaai ............... 995 252 204 277 __­2#i59_
` (1 Jan. ’90) ‘·
x Uit deze tabel blijkt, dat Milaan met recht de baker-
nl mat en hoofdvesting der lijkverbranding mag genoemd
{ worden. In Gotha, - waar voor den bouw van den
lijkoven de gemeenteraad 15.000 Mark bijdroeg in de ti
totale kosten van f 60.000 en waar het gering aantal {
{ onzer landgenooten, dat tot dusverre zich liet verbranden 4, .. l
Ii ‘ Namelijk te Pisa, Novara, Florence, Livorno, Spezzia enz.
" Hieronder zijn niet meegerekend de vavlpliclztc crematies, wier lf
aantal in 1889: 700, 1890: 3267, 1891: 3607 d. i. te zamen 7574 3
{ bedroeg. [I
’ Namelijk te Stockholm, Göteborg, Zürich Heidelberg. 'f"
‘ Het waren in chronologische volgorde: Douwes Dekker 23
‘ Febr. 1887, Mr. A. Th. Heyligers 30 Dec. 1887, J. (J. van der Hucht I
{ 26 Maart 1888, Mej. J. A. Th. Roorda 21 Jan. 1890, Dr. M. F. A.
. G. Campbell 7 April 1890, Gen.-Maj. R. J. Kellerman 18 April ·
{ 1890, Prof. A. Beaujon 15 Dec. 1890, Dr. F. J. Dupont 7 Febr.
1891, Dr. P. M. Mess 17 Dec. 1891, K. J. Baron von Neukirchen {
{ 4 Sept. 1892. Alleen de derde dezer personen, die in Beaulieu bij _, 5
{ Nizza stierf, werd in San Remo verbrand. {
r
5 i