HomeWettelijke maatregelen tegen waterverontreinigingPagina 7

JPEG (Deze pagina), 691.35 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

l
M H.
g Wien water deert, die water keert - zoo luidt de
regel, dien men als Grondwet van en tevens als toe-
lichting tot de tallooze waterschappen, in ons vaderland,
beschouwen kan. A
Die regel herinnert, eenerzgds, aan de publiekrechte-
lgke bevoegdheden, onzen polderbesturen, van oudsher,
toegekend, nog onlangs, door de Wet van 1902 ‘
bestendigd. Aan den anderen kant, verwgst hg naar
J eene eenzgdigheid, die onverklaarbaar zgn zou, leerde
de ervaring niet, dat het leven, van het individu
zoowel als van den Staat, een wekker behoeft om
i zorgeloosheid te doen verdwgnen. ·
Dat water dringend of dreigend gevaar opleveren
kan, wg kunnen het schier dagelgks zien, al wisten
wg het niet, uit onze geschiedenis.
· Eerst langzaam, drong tot onze bewustheid door,
dat water, al is het niet, door storm, tot een vloed
‘ opgezweept, blgft het onbewaakt en ongebreideld, ook
zonder uiterlgke kenteekenen van ontketening, in den
z letterlgken zin des woords, dood en verderf aanbrengen
en verspreiden kan.
Dit doet de waterverontreiniging. Wordt water niet
ä
nl
1