HomeWettelijke maatregelen tegen waterverontreinigingPagina 18

JPEG (Deze pagina), 736.05 KB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

"
l .
l . 16
ll Welnu, wat het Ontwerp naliet, heeft de openbare ยท
lg meening te verrichten. Gg, die tot deze Vergadering
_ zgt opgekomen. zgt, van die openbare meening, een [
lg begin van uitdrukking. Aan het Nederlandsche volk
ll moet tot bewustheid worden gebracht, hoe water-
verontreiniging is een ontzaglgk kwaad, dat, om
bezworen te worden, aller samenwerking van noode
ll heeft. Onafzienbaar schier is het aantal vraagstukken,
dat, tot beoefening, kennis, verhelping van dat kwaad,
in studie moet worden genomen. Klaar evenwel,
behoort, zonder de minste weifeling of aarzeling, van E
meet af, voor oogen te worden gesteld, dat niet eene
fragmentarische regeling, lukraak samengefianst, maar
eene zelfbewuste, recht op het doel afgaande, naar
eenvormigen maatstaf bewerkte en onverbiddelijk in
practgk gebrachte voorziening, bg machte is aan dien
vgand het hoofd te bieden. Eerst wanneer aan ieder
denkend burger die overtuiging ingeprent en daar-
naar gehandeld zgn zal, eerst dan, zullen wg, met J,
' rechtmatige voldoening, kunnen verwgzen naar den, ,
E alsdan in waarheid geldenden regel: l p
Wien water deert, die water keert. `
l
l.
l
l