HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 820.44 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

ij . E
j~ ï
E
l l
i .
li ij
i ‘ 3 i
a
l

T 1
i Geschiedenis van de uitoefening van de Geneeskunst, - j
--3;-« bepaaldelijk in Nederland.
r s
Het komt mij van belang voor om de redenen van den
j oorsprong van het monopolie der geneeskundigen in ons vader- i
j land en elders na te gaan in de geschiedenis van de uitoefening [
i van de geneeskunst, wijl dit onderzoek kan medewerken om op i
j de juiste waarde te stellen het bestaan van de wetgeving op
dit gebied en om de vraag of er redenen zijn om dit monopolie
onveranderd te handhaven, te beoordeelen.
Aan de Christenen wordt in 1 Corinthe 14: I, door Paulus .
gelast te ijveren om de geestelijke gaven en in 1 Corinthe
fi 12 :28, wordt onder die gaven gerekend de gave der gezond- "
making. Vele heiligen worden gezegd zieken te hebben genezen.
De heilige Laurentius, de heilige Margaretha, de heilige Philippus
Neri, de heilige Cajetanus, de Cistercienser abt van Clairvaux
Q de heilige Bernardus, de heilige Margaretha abdis te Bingen,
g. de heilige Benedictus van Nurcia werden vermeld zieken te
hebben behandeld en, door handoplegging vooral, te hebben
genezen. In het bijzonder wordt van den heiligen Salvator ab
Horta vermeld, dat hij in bijzondere mate de gave der gezond-
making bezat en duizenden heeft genezen.
Cosmas en Damianus, die gezegd werden zich onder de eerste
Christenen door de uitoefening der geneeskunst te hebben
5 onderscheiden, werden heilig verklaard en zij werden gerekend T
te zijn de heiligen van de geneeskundigen. De vader van het
H kloosterwezen in het westen, de heilige Benedictus van Nurcia
_`!; , schreef aan de broeders van zijne orde ­­ de Benedictijner
monniken - voor, de wetenschappen en bepaaldelijk de medi- ‘~
j cijnen te bestudeeren. Ook de bekende geheimschrijver van den .
Koning der Gothen, Theodorik de Groote, Cassiodorus, beval,
l toen hij zich bij de Benedictijnen had aangesloten, zijne orde-
broeders aan Hippocrates en Galenus, de groote heelineesters
l
i
l
K
u
l ,