HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 60

JPEG (Deze pagina), 782.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

.1
3 Bzj de Uitgevers dezes zzjn 0. a. verschenen.-
‘€ BELINFANTE (Mr. j. W.), Geschiedenis van de Wet van l4juli
gl; 1899 (Stbl. no. 159), tot wijziging van den 18en titel van
het W. v. Strafvordering (Revisiewet) ....... f 1.60
E »­·­­-­­-, Rechtspraak op het Wetb. van Strafrecht, 3e druk
'S met le suppl. ................ ,, 6.35
EMDEN (Mr. E. L. van), Rechtspraak op hetWetb. van Strafrecht
(C. P.), 2e druk ................ ,, 7.50
. HAMEL (Mr. G. A. van), Inleiding tot de beoefening van het
Nederlandsche Strafrecht ..... ing. f 10.-, geb. ,, 11.50
HOEVEN (Mr. H. van der), Wetboek van Militair Strafrecht en
Wet op de Krijgstucht, ....... ing· f0.70, geb. ,, 0.90
»l¢­-, Militair Straf- en Tuchtrecht, 3 dln .... geb. ,, 25.90
HULSHOFF (Mr. B.), Rechtspraak op het Wetb. van Straf-
vordering, 3e druk, 2 dln. ............ ,, 12.-
LEVY (Mr. j. A.), ,,Straffen" en hare berechting ...... ,, 0.50
LIGTENBERG (Mr. H.), De Surinaamsche Wetboeken van Straf-
recht en Strafvordering ............. ,, 3.90
MULDER (Mr. H. j. A.), Wet van 14 juli 1899 (Stbl. no. 159),
Revisiewet, met aanteekeningen .......... ,, 0.50
I NEDERBURGH (Mr. I. H.), Hoofdstukken over Strafvordering
voor Ned.­Indië, 2e Ged. (Het Bewijs) ....... ,, 3.50
NOYON (Mr. T. J.), Wetboek van Strafrecht opgehelderd door
; de jurisprudentie van den H. R., ing. . . f 1.65, geb. ,, 1.90
· - wl, Wetboek van Strafvordering, ing. f 2.10, . geb. ,, 2.50
ONTWERP Wetb. van Strafrecht (Handelingen). 6 dln .... ,, 25.95
I ......;.­. Herziening Wetboek van Strafrecht
Deel I (Ontwerp­Cort van der Linden) ....... ,, 1.80
Deel II (Ontwerp-Loeff) ............. ,, 1.60
PIEPERS (Mr. M. C.), Over onze Strafrechtspleging ..... ,, 0.90
_..ï.._, De bemoeienis van den Psychiater in Strafzaken . ,, 0.80
te 1-;-, Nederlandsche Anthropologie ........ ,, 1.25
PRAAG (Mr. j. van), Rechtspraak op het herziene Wetboek van
Strafvordering (tot 1890) ............ ,, 1.50
SCHORER (jhr. Mr. j. A.) Tweeërlei Maat ........ ,, 0.60
SIMONS (Prof. Mr. D.), Het Wetboek van Strafrecht en de be-
": strijding van de misdadigheid .......... ,, 090
TEIXEIRA DE MATTOS (Mr. A.), Rechtspraak op het Wetb.
van Strafvordering, 2e druk, met 3 suppl. ...... ,, 13.50
, WETBOEK van Strafrecht voor de Europeanen in Nederlandsch- .
t Indië (Uitgegeven met machtiging van Z. E. den Minister
ä van Koloniën) ................ ,, 2.40
v ZILLESEN (Mr. H.), Het Wetb.van Strafvordering met toelichting
P (wijzigingen van 1886) ........... geb. ,, 2.50