HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 879.25 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

I
33
W immers een organiseerend vermogen, al geschiedt die organisatie
langs mechanische en chemische wegen.
De onderzoekingen va11 Maxwelll) leidden er, evenals die
E van Dr. Jodko omtrent de indrukken op de gevoelige plaat, ,
4 toe, dat de uitstraling van personen bij ziekte en vermoeienis
‘ zeer weinig sterk is en dat bijna altijd de uitstralende kracht
j van de palm van de hand meer energisch is dan van andere
lichaamsdeelen, ook dan van de rugzijde van de hand.
i Vestigen wij nu onze aandacht op het feit, dat het fluide,
blijkens de feiten van de exteriorisatie van het gevoel, van de
j psychometrie en de telepathie, is drager van gevoel en gedachte,
j dan lost zich volkomen op, dat de somnambule den invloed van
J de gedachten en manieren van zijn magnetiseur ondergaat, evenals
een kind ondergaat den invloed van zijne ouders, bijna zonder
dat hij het weet of wil. Tel magnetiseur telle somnambule 2).
Dat wijst op suggestie maar op suggestie die wordt overge­ ‘
j bracht door de invloeiing van de psycho­physische energie, van
l het Hume van den magnetiseur in dat van den somnambule.
' ,i` Wanneer nu ziekte of vermoeienis de werking van de psychi-
i ‘ sche persoonlijkheid op het organisme heeft verminderd, misschien
i door uitputting over het fluide of althans met uitputting van
, het fluide als gevolg, dan ligt het voor de hand, dat aanvulling
van het fluide door de fluïdieke uitstraling van een magnetiseur, l
die daartoe den psychischen en physieken aanleg heeft, kan
werken herstellend op het rapport tusschen persoonlijkheid en
. organisme en dus herstellend door het organiseerend vermogen
van de persoonlijkheid op de gezondheid van den zieke.
Daarvan spreken de oudere en nieuwere werken van de
1) Les phénoxnènes psychiques. 1906 3de druk blz. 121.
2) Dr. P. Janet, I/autoinatisine psychologique blz. 127. Professor Janet schrijft
dit toe aan de suggestie maar de vraag is, wat is de oorzaak van de suggestibiliteit
van de somnambules. Janet magnctiseerde Leonie en Lucie. Als zij geblinddoekt `
waren en anderen haar ongevoelige hand optilden, viel die neer, deed Janet het 1
` dan bleef ze in de daaraan gegeven houding. Hoe kende Leonie Janet hier, waar i
gezicht en gevoel waren uitgesloten E De gemakkelijker samenvloeiing van het fluide van
Janet met dat van Leonie dan van anderen vormde het rapport. Leonie verstond in
dieperen somnambuletoestand alleen Janet als hij haar aanraakte. Dit alles wijst i
op een rapport aangeknoopt door de psycho-physische energie. ‘
E Jhr. Mr. v. H. t. E.,Yr. uitoef. gen. ` 3
` _ l
l
» 1
r e
:
l
1