HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 897.25 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

Q I
A. 32
o. a. door Tegrad 1), Dr. Baraduc 2). Dr, Luijs 3), de Tromelin 4), V
professor Th. Flournoy met behulp van den deskundige­photo­
. graaf lu. Demole 5), G, Delanneiü) en vooral door den russischen i
jf medicus ·Dr. Narkiewicz jodko, die meer dan 1 500 clichés verkreeg
li . . . . .
,_ met de meest verschillende uitstralingsbeelden en waarin zich j
. ook min of meer de gezondheidstoestand van den persoon, van 1
wien de uitstraling op de gevoelige plaat werd opgenomen,
weerspiegelde.
ë De feiten van de telekinesie wijzen onwedersprekelijk op het
vermogen, dat deelen van dit Huïcle van den mensch kunnen '
worden geprojecteerd, zich kunnen afscheiden, gelijk dan ook 1
i Maxwell zegt: «deze feiten bewi`zen dat de kracht die de `
z> J v »
bewegingen zonder aanraking veroorzaakt, verband houdt met Z
het organisme, bepaaldelijk met het zenuwstelsel. Maar deze
zeldzame feiten staan niet alleen, de resultaten van onder-
` zoekingen en spontane feiten van psychometrie en telepathie,
zoowel als van de exteriorisatie Vêlll het gevoel wijzen op drieerlei i
5 zaken: èn op het zich afscheiden van fluïdieke deelen van de
P uitstraling van die mensch, èn op het zich hechten van die
l
deelen aan andere dingen, èn op het feit dat dit {luide is drager j
i van gevoel en gedachte 7). Terwijl deze feiten volkomen over-
eenstemmen met de tegenwoordig geldende theorie over den aard
l
van de materie en de desintegratie, bevestigen zij bovendien de
overtuiging, dat de materie wordt beheerscht door de psychische
ersoonlikheid, die zich van s cho- h sische ener ie bedient om
J P P
* op het organisme, waaraan zij in dit leven gebonden is, waarvan _
zij zich bedient en waardoor de normale indrukken van buiten af _
tot haar komen, te werken. Die psychische persoonlijkheid bezit
‘l) In de Humanité Integral, 1899. gaf hij afbeelding van de uitstraling van zijne _
j zieke dochters. ·
E . ·‘
‘ 2) Dr. H. Baraduc (Dame humaine, ses inouvements of ses lumieres.)
j 3) Dr. Luijs in de (jomptes rendus de la Societé de biologie 1897.
, 4) de Tromelin. Le iluïde humain 1909.
5) Th. Flournoy. Esprits et mediums. 1911 blz. 391 en v.
, 6) Delanne. Les phantomes des vivants 1910. ·
i 7) Behalve vorenstaande werken zie men nog A. de Rochas.L’exteri0risation de
la sensibilité en Pexteriorisation de la motricité. Dr. Boirac, hoogleeraar te Dyon,
la psychologie inconnue 1908. Dr. Ochorowicz. Magnetisme et hypnotisme. Dr.
Paul joire. Etude de la force nerveuse exterioriseé et enregistrée par le stenometre.
E
‘ .
váim