HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 808.11 KB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

H
31
de11 mensch, hetgeen Dr. Barety noemde de zcnuwkracht en
ti anderen, b. v. Dr. Naum Kotik, noemen de psycho-physische
. energie, een overgangselement tusschen het psychische en het
physieke.
Verschillende feitelijke verschijnselen wijzen op de Huïdieke
` uitstraling van den mensch niet alleen, maar zij schijnen er ook
‘ ‘ op te wijzen, dat dit uitstralend Huïde zich kan afscheiden van
den mensch en kan worden opgenomen door het uitstralend
fluide van een ander n1ensch evengoed als door andere dingen.
Wat de uitstraling zelf aangaat, zelfs zintuigelijke waarneming
constateerde de aanwezigheid van die fluïdieke uitstraling bij
sommige menschen.
Mannen als de hoogleeraren Cesare Lombroso ‘) en Enrico
Morselli 2), de advocaat-generaal te Bordeaux tevens medicinae
doctor Maxwell en anderen namen waar, dat somwijlen uit
het litteeken in het sleutelbeen van Eusapia Palladino een
voelbaar warm fluide uitstraalde, de fransche kolonel de Rochas
verklaart hetzelfde van de ongevoelige plekken van de huid · i
`°" van het medium Politi.
De proeven van de leden van de Society for psychical research,
Edmund Gurney en professor Henry Sigdwick, bevestigen dat
een uit de hand uitstroomend fluide - bij den een veel sterker
dan bij den ander - uitwerking deed op den menschelijken .
proefpersoon.
De hoogleeraar Charpentier te Nancy 4) constateerde de
werking van het uitstralend menschelijk Huide op het phosphores­
ceerende scherm en zijne onderzoekingen werden bevestigd door
­ de proeven van professor H. Bordier 5), jean Becquerel, Andre
Broca, Naum Kotik 6). Daarbij komen de uitwerkingen van de
uitstraling van den mensch op de gevoelige plaat, geconstateerd
» 1) Lombroso. Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici 1910.
2) Morselli. Psychologie en Spiritisme 1908.
3) Maxwell. Les phenomenes psychiques 1903. «
ï 4) Dr. Aug: Charpentier (`omptes rendus.
5) H. Bordier. lies rayons N.
6) l)r. Naum liotik. Die limanation der psycho-physischen Energie 1908. `
l r
! ‘
l
i
l I
E al